Anketa o uplaćenim aranžmanima

Dragi putnici,
Za ulazak i izlazak iz Srbija više nije potreban obavezan test a istu infomaciju smo dobili i za Tursku. Nadamo se da uskoro dobijemo slične informacije za Egipat i Tunis a do tada se pripremamo za početak otvaranja poslovnica i prikupljamo sve informacije molimo Vas da popunite formu ispod kako bi naše kolege mogle da Vas kontaktiraju:

  • Za ispravku određenih polja osvežite stranu.

U toku je usaglašavanje procedura radi primene ove uredbe. Čekamo preciznu regulativu nadležnog ministarstva koja će se odnositi na formu i izgled ove potvrde. Čim dobijemo sve informacije vezano za izdavanja gore navedene potvrde o zamenskom putovanju, biće kontaktirani svi putnici i partneri, a do tada se nadamo da će i sve ostale nepoznanice vezane za turistička putovanja biti otklonjene i da ćemo biti u mogućnosti da objavimo programe putovanja sa terminima i uslovima putovanja koja mogu biti iskorišćena kao zamenska.

Agencija 1 A Travel radi na pripremi svojih zaposlenih i prostorija agencije za rad u novonastalim uslovima, sa pojačanim stepenom higijene, uz poštovanje preporuka i odluka nadležnih organa, tj. Gradskog zavoda za javno zdravlje koje se odnose na zaštitu zaposlenih i stranaka, a u vezi boravka više lica u jednoj prostoriji. O terminu početka rada u poslovnicama ćemo vas naknadno obavestiti.

Molimo vas za još malo strpljenja kako bismo na adekvatan, zakonom propisan način odgovorili na sve zahteve vezane za sva trenutno otvorena pitanja.

Sva pitanja u vezi otkazanih turističkih putovanja, biće rešavana u skladu sa odredbama Uredbe o ponudi zamenskog putovanja za putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID -19 izazvane virusom SARS -COV-2, usvojenoj od strane Vlade Republike Srbije.

Tekst uredbe možete pročitati ovde:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/63/4/reg